OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Muzikantský ples

 

Vstupenky na 12.MUZIKANTSKÝ PLES

si možno objednat, rezervovať, zakúpiť v predpredaji

od 1.septembra 2022 na 0905 949 360  zahorienka1987@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                        

http://www.dechovka.eu/index.php/events/poster-announcements

 

   

 

 3.MUZIKANTSKÝ  PLES

18.januára 2013 ( piatok )

kultúrny dom v Zohore

začiatok : 19:30

Ľudová hudba DUDÍCI    folklórny súbor CHASA

ZÁHORIENKA                         STŘÍBRŇANKA

HRADIŠTSKÁ KAPELA          BORŠIČANKA A.KONÍČKA

MARIACHI SIN FRONTERAS     VEGA

Hosť večera a moderátor plesu -  legenda moravskej dychovky JIRKA HELÁN

VSTUPNÉ : 25 €

( v cene hudba, program,  prípitok, večera, víno, minerálka, kapustnica, pagáčky...  )

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PLESU  STAROSTKOU OBCE

PRÍPITOK  RICHTÁRA MUZIKANTSKÉHO PLESU

ZASPÍVAME SI S CIMBÁLEM ( Jirka Helán a cimbalistka Broňka )

SÚŤAŽ ,,SPÍVÁ CEUÝ SÁL“

ZLOSOVATEĽNÉ VSTUPENKY

Predpredaj vstupeniek:

DH Záhorienka   0905 949 360, 0902 229 025 -  fiser@stonline.sk

Milan Svetlák  0911 137 295

KD v Zohore, Juraj Štefanovič  0918 896 332

Srdečné Vás pozývajú organizátori

DH Záhorienka a OÚ v Zohore