OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Záhorienka

   

Dychová hudba Záhorienka vznikla v roku 1987 v snahe zachovať a pokračovať v tradícii dychoviek na Záhorí. Za uplynulé roky sa v kapele vystriedalo veľa muzikantov z takmer celého Záhoria. I súčasnú podobu tvoria  hudobníci od Pezinka až po Skalicu, niektorí prekračujú i rieku Moravu.

    Repertoár Záhorienky je pomerne pestrý a bohatý. Chlapci a dievčatá hrajú a spievajú takmer všetko, čo sa im páči, prevažne skladby zo Záhoria, blízkej Moravy, nechýba ani česká klasika, slovenské hity a radi si odskočia do iného repertoáru okrem tradičných poliek a valčíkov. Záhorienka učinkuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, koncertoch, estrádnych programoch, posedeniach pri dychovke, zábavách, festivaloch v rámci regiónu i celého Slovenska, resp. reprezentuje  slovenskú kultúru i v zahraničí. Záhorienka so svojimi pestrými programovými možnosťami je tu pre Vás počas celého roka.

   K historickým úspechom Záhorienky patrí niekoľkoročná spolupráca s kráľom českej dychovky Josefom Zímom v podobe samostatných koncertných vystúpení ako i spoločné koncerty s brněnskou Moravěnkou v programoch Hudba bez hraníc a Pozdravy z Moravy s Jiřím Helánom a Jožkom Šmukařom. I v súčasnosti Záhorienka spolupracuje s viacerými hosťami, ľudovými rozprávačmi, imitátormi, folklórnymi skupinami, rozhlasmi i televíziami. Záhorienka sa pravidelne zúčastňuje festivalov a prehliadok dychových hudieb na Slovensku a v Česku. 

  Kapela je iniciátorom a organizátorom veľkej muzikantskej akcie na Záhorí pod názvom ,,Muzikantský ples" ako i spoluorganizátorom medzinárodných festivalov ,,Morava nás nedzelí,, v rámci projektu Morava nás nedzelí a Stupavský bubeň. K archívu Záhorienky patria nahrávky: DVD Záhorienky, MG/CD Záhorienka 1, CD Záhorienka - Slavíčka hlas , CD Záhorienka - Nad Záhorím.  V rámci projektu spolupráce s mestami a obcami na Záhorí Záhorienka nahrala dva CD nosiče  pod názvom ,,Záhorienka o Záhori "  a ,,Toto je naša zem". Rok 2022 je pre Záhorienku jubilujúcim. Všetci dúfame, že 35.výročie vzniku kapely oslávime v zdraví, spokojnosti a plnej paráde...

    Dúfame, že aj Vám prinesie Záhorienka dobrú pohodu, pobavenie, potešenie v piesniach, ktoré lahodia nielen uchu, ale i bránici a prežijete príjemné chvíle pri hudbe - hudbe čistej, nežnej, úprimnej…        

 

                                           Vaša Záhorienka

 

 

Záhorienka v Teleráne televízie Markíza

http://videoarchiv.markiza.sk/video/telerano/cele-epizody/48746_telerano

 

Záhorienka v Českej televízii

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10482586474-putovani-za-muzikou/214542159010007/

 

staršie webové stránky Záhorienky:

http://zahorienka.jex.cz/menu/zahorienka