OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

FANKLUB ZÁHORIENKA

 

FANKLUB ZÁHORIENKA - REGISTRAČNÝ FORMULÁR

 

Podmienky prijatia za člena FANKLUB ZÁHORIENKA:

  • vyplnenie  registračného formulára  (poskytnutie mena a priezviska, adresy a kontaktného mailu,  telefónneho čísla). Po vypísaní a odoslaní registračného formulára bude každému členovi fanklubu pridelené  identifikačné číslo ID (nutné používať ako variabilný symbol)
  • zaplatenie ročného členského príspevku.  Platba je možná bankovým prevodem na účet FANKLUB ZÁHORIENKA.  Po platbe bude každému členovi fanklubu  vystavený  členský preukaz FANKLUB ZÁHORIENKA
  • potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) pre potreby vytvorenia členského preukazu
  • dobrovoľnosť, záujem, podpora kapely
  • potvrdenie súhlasu s podmienkami  stať sa členom združenia FANKLUB ZÁHORIENKA 

 

 

 

Dychová hudba Záhorienka ( rok vzniku 1987) je občianske združenie, registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 17.9.2012 so sídlom:

Wolkerova 24, 900 31 Stupava, Slovenská republika

IČO: 42264472

číslo účtu: IBAN: SK3109000000005033156979           BIC : GIBASKBX

štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Fišer

kontakt: zahorienka1987@gmail.com    alebo     jfiser19@gmail.com

mobil: 00421 (0)905 949 360

web:  www.zahorienka.wbl.sk