OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kontakt

dychová hudba

ZÁHORIENKA

Mgr. Jaroslav Fišer

3 00421 (0) 905 949 360

email19zahorienka1987@gmail.com            jfiser19@gmail.com 

Wolkerova 24

900 31 Stupava

IČO : 422 644 72

číslo účtu : 5033156979/0900

IBAN: SK3109000000005033156979

BIC : GIBASKBX

 

 http://www.facebook.com/#!/zahorienka?fref=ts